Ferie !

21 stycznia 2018

Informujemy, że w okresie ferii zimowych nie trenujemy.
Prosimy o uregulowanie połowy składki za miesiąc luty.