Informacja dotycząca badań lekarskich

12 października 2013

Szanowni Państwo! Pod koniec października lekarz sportowy przeprowadzi badania lekarskie dzieci. O konkretnym terminie badań będziemy jeszcze informowali.

W związku z powyższym prosimy o wykonanie dzieciom badań krwi i dostarczenie wyników podczas w/w badania.