Ubezpieczenie – dodatkowe informacje

28 sierpnia 2015

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem ofertą ubezpieczenia NNW, przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia.

Składka roczna: 35 zł

Zakres i sumy ubezpieczenia :

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  – 6.000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  – 12.000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.600 zł

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.800 zł

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.800 zł

 

Miejsce ubezpieczenia :

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie.

Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od 01.09.2015 – prosimy o pilną informację oraz przelanie w terminie do 30.08.2015 na nasz rachunek bankowy składki ubezpieczeniowej w kwocie 35 zł (z dopiskiem ubezpieczenie NNW – imię i nazwisko dziecka). Możemy również ubezpieczyć dziecko od 01.10.2015 – wtedy prosimy o informację i wpłatę składki do 20.09.2015 ale w takim przypadku ubezpieczenie nie obejmie całego roku gdyż będzie obowiązywało od 01.10.2015 do 31.08.2016.