Ubezpieczenie Młodych Sportowców !

20 sierpnia 2014

Stowarzyszenie Kochamy Sport wraz z firmą ubezpieczeniową Generali zaprasza do udziału w akcji „Bezpieczny sport w klubie i w szkole”!
Firma ubezpieczeniowa Generali z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, czynnie uprawiającej sport i uczącej się przygotowała specjalny pakiet ubezpieczeniowy.
W atrakcyjnej cenie 29 zł. (jednorazowa składka roczna) oferuje ubezpieczenie obejmujące zdarzenia na całym świecie – w domu, w szkole,
na treningach, zawodach sportowych oraz obozach. Ochrona dziecka rozpoczyna się wraz z dniem 01-09-2014r.,a Generali zobowiązuje się przesłać każdemu ubezpieczonemu dziecku indywidualny certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia NNW.
Przypominamy rodzicom naszych podopiecznych o obowiązku ubezpieczenia dziecka uczęszczającego na treningi piłkarskie (zgodnie z regulaminem AP Bielik). Jednocześnie informujemy, że zawarcie powyższego ubezpieczenia zwalnia rodziców zawodników od opłacania ubezpieczenia w szkole.
Zapisy do 22.08.2014 przyjmuje telefonicznie lub osobiście P. Bożena Gierczak (udziela również dodatkowych informacji o ubezpieczeniu).