Ubezpieczenie Młodych Sportowców

5 września 2014

Wracamy do tematu ubezpieczenia naszych Podopiecznych. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej ofertą i poinformowanie nas  najpóźniej do 20.09.2014 o swojej decyzji.

Stowarzyszenie Kochamy Sport wraz z firmą ubezpieczeniową Generali zaprasza do udziału w akcji „Bezpieczny sport w klubie i w szkole”!
Firma ubezpieczeniowa Generali z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, czynnie uprawiającej sport i uczącej się przygotowała specjalny pakiet ubezpieczeniowy.
W atrakcyjnej cenie 29 zł. (jednorazowa składka roczna) oferuje ubezpieczenie obejmujące zdarzenia na całym świecie – w domu, w szkole,
na treningach, zawodach sportowych oraz obozach. Ochrona dziecka rozpoczyna się wraz z dniem 01-10-2014r., a Generali zobowiązuje się przesłać każdemu ubezpieczonemu dziecku indywidualny certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia NNW.
Przypominamy rodzicom naszych podopiecznych o obowiązku ubezpieczenia dziecka uczęszczającego na treningi piłkarskie (zgodnie z regulaminem AP Bielik). Jednocześnie informujemy, że zawarcie powyższego ubezpieczenia zwalnia rodziców zawodników od opłacania ubezpieczenia w szkole.

Zakres i sumy ubezpieczenia :

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  – 5.000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  – 10.000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.000 zł

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.500 zł

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.500 zł

Zapisy do 20.09.2014 przyjmuje telefonicznie lub osobiście P. Bożena Gierczak (udziela również dodatkowych informacji o ubezpieczeniu).