Ubezpieczenie Młodych Sportowców

26 sierpnia 2015

Przedstawiamy Państwu propozycję ubezpieczenia NNW naszych Podopiecznych. Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną poniżej ofertą i poinformowanie nas o swojej decyzji.

Stowarzyszenie Kochamy Sport wraz z firmą ubezpieczeniową Generali zaprasza do udziału w akcji „Bezpieczny sport w klubie i w szkole”!
Firma ubezpieczeniowa Generali z myślą o bezpieczeństwie dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat, czynnie uprawiającej sport i uczącej się przygotowała specjalny pakiet ubezpieczeniowy.
W atrakcyjnej cenie 35 zł. (jednorazowa składka roczna) oferuje ubezpieczenie obejmujące zdarzenia na całym świecie – w domu, w szkole, na treningach, zawodach sportowych oraz obozach. Ochrona dziecka rozpoczyna się wraz z dniem 01.09.2015r. (w przypadku osób, które zgłoszą nam chęć ubezpieczenia oraz opłacą składkę do 29.08.2015, istnieje również możliwość ubezpieczenia w miesiącu wrześniu – opłacenie składki do 20.09.2015, wtedy ubezpieczenie rozpocznie się z dniem 01.10.2015). Firma Generali zobowiązuje się przesłać każdemu ubezpieczonemu dziecku indywidualny certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia NNW.
Przypominamy rodzicom naszych podopiecznych o obowiązku ubezpieczenia dziecka uczęszczającego na treningi piłkarskie (zgodnie z regulaminem AP Bielik). Jednocześnie informujemy, że zawarcie powyższego ubezpieczenia zwalnia rodziców zawodników od opłacania ubezpieczenia w szkole.

Zapisy przyjmuje telefonicznie lub osobiście P. Bożena Gierczak (udziela również dodatkowych informacji o ubezpieczeniu : zakres i sumy ubezpieczenia).