Ubezpieczenie NW

3 września 2016

W związku z licznymi zapytaniami rodziców o grupowe ubezpieczenie NW informujemy, że podobnie jak w poprzednich latach, za pośrednictwem Stowarzyszenia Kochamy Sport mamy możliwość zaproponować Państwu Ubezpieczenie w firmie Generali na warunkach takich samych jak w zeszłym roku.

Przedstawiamy poniżej szczegółowe informacje dot. ubezpieczenia.

Składka roczna: 35 zł

Zakres i sumy ubezpieczenia :

Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  – 6.000 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku  – 12.000 zł

Koszty operacji plastycznych Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.600 zł

Naprawa lub zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.800 zł

Koszty przekwalifikowania Ubezpieczonego – następstwa nieszczęśliwego wypadku  – 1.800 zł

 

Miejsce ubezpieczenia :

Generali obejmuje Ubezpieczonego całodobową ochroną ubezpieczeniową od następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na całym świecie.

Informujemy, że istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od 01.10.2016 – prosimy o pilną informację oraz przelanie w terminie do 16.09.2016 na nasz rachunek bankowy składki ubezpieczeniowej w kwocie 35 zł (koniecznie z dopiskiem ubezpieczenie NNW – imię i nazwisko dziecka). Informujemy jednocześnie, że ubezpieczenie nie obejmie całego roku gdyż będzie obowiązywało od 01.10.2016 do 31.08.2017.